Corona update

Auteur Lara Kwant

dec 15, 2020

Voor iedereen die een afspraak heeft tussen nu en 19 januari 2021: onze praktijk is open volgens de richtlijnen. Zoals hieronder te zien is, valt de dietist onder de uitzonderingen die open mogen blijven. U bent dus welkom op de afgesproken dag, tijd en locatie.

 

Wilt u niet op locatie komen? Laat dit dan tijdig weten, zodat wij uw afspraak om kunnen zetten in een telefonische afspraak.

 

Tekst van de website Rijksoverheid.nl:

Contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten zijn gesloten. Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook de opticiens, audiciens en de dierenartsen uitgezonderd van het verbod. 

Regels voor uitgezonderde contactberoepen

Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak.  

Uitgezonderde zorgverleners op basis van specifieke wetten

Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van:

 • de Zorgverzekeringswet;
 • Wet langdurige zorg;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • Jeugdwet;
 • Wet forensische zorg;
 • Wet Publieke Gezondheid; of
 • die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG; of
 • in het kader van bloedafname en bloedvoorziening.

Uitgezonderde contactberoepen

Zorg vanuit de zorgverzekeringswet

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Klinisch technoloog
 • Orthopedagoog-generalist
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Tandartsassistent
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
 • Lab medewerker medisch laboratorium
 • Praktijkondersteuner (POH) GGZ of somatiek
 • Medewerkers ambulante GGZ
 • Doktersassistent
 • Mondhygiënist
 • Bachelor medisch hulpverlener
 • Kraamverzorgende
 • Ambulancechauffeur en chauffeur voor de huisartsenpost
 • Verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulance inclusief niet-verpleegkundige centralisten MKA (dispatchers bij 112)
 • Piloten MMT (traumahelicopter)
 • Operatiekamer-assistenten
 • Anesthesie-medewerkers
 • Vaktherapeut
 • Kinder- en jeugdpsycholoog
 • WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg)
 • Medewerkers hulpmiddelenzorg
 • Audiciens

Wij wensen u ondanks alles, toch fijne dagen!

Blijf gezond, en tot in 2021!

 

Liefs Sigourney en Lara

Voeg een opmerking toe

beschermd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden
Annuleren