Tarieven

Uw gezondheid is goud waard... 

Dieetadvisering zit in uw basis verzekering voor 3 uur. Dat komt neer op ongeveer 4-6 afspraken. Ik heb met alle verzekeringsmaatschappijen een overeenkomst. Hierdoor kan ik uw rekening direct doorspelen naar uw verzekering. Let erop dat deze rekening van uw eigen risico wordt afgetrokken indien u deze nog niet verbruikt heeft. Heeft u uw eigen risico wel al op gebruikt, dan zal uw verzekering de kosten direct dekken.

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tarieven. Onderstaande tarieven zijn een indicatie of de prijs indien u zelf wenst te betalen. 

Intake consult + advies (60 min)

€ 95,00

Vervolg consult (20 min)

€ 35,00

Vervolg consult kort (10 min)

€ 20,00

Online consult (per 10 min)

€ 20,00

Bent u aanvullend verzekerd, dan krijgt u vaak nog extra tijd. Check hiervoor uw polis.
Een overzicht van verzekeringen en vergoedingen.

Heeft u diabetes mellitus/suikerziekte, COPD/longziekten, een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk met medicatie of hart- en vaatziekten? Dan kan het zijn dat u in de KCOETZ vergoeding valt. De kosten zijn dan gedekt, en gaan niet van uw eigen risico af. Of u in deze ketenzorg valt, staat meestal op uw verwijzing aangegeven. Zo niet, vraag dit na bij uw huisarts.

Komt u zonder verwijzing? Dan zal ik samen met u uitzoeken of u hieronder valt. 

 

Let op voor 2019: Mogelijk heb ik voor dit jaar geen contract met uw verzekeraar. Dit omdat zij de dietist onmogelijke eissen op stelt in hun contract. Als ik geen contract heb met uw verzekering, dan krijgt u de factuur mee en kunt u deze zelf indienen bij uw verzekering. Per verzekering verschilt het hoe veel u dan van de factuur retour krijgt.  

Wij als dietisten hebben veel actie gevoerd om betere voorwaarden te realiseren. Of dit zijn vruchten gaat afwerpen, zal ik later op de website delen.